בחרו יישוב במפה
לחצו לכל בתי הספר בעיר >
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הסבר
מדד נמוך
מדד גבוה
x

מדד מדלן לבתי הספר וליישובים מבוסס על הישגי התלמידים במקצועות הליבה בבחינות המיצ"ב שנערכו בשנים 2012 עד 2017 ועל תוצאות בחינות הבגרות במקצועות החובה שנערכו ב-2016.

בבתי ספר שלא כוללים את כיתות י'-י"ב, מדד מדלן מתבסס על בחינות המיצ"ב האחרונות שביצע בית הספר, אשר כוללות את מקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית, שפת אם, ומדע וטכנולוגיה. המדד הבית ספרי מחושב כממוצע המיקום היחסי (העשירון) של בית הספר במקצועות הליבה, מוכפל ב-10. לדוגמא, לבית ספר שדורג בעשירון 8 במבחן באנגלית ו-7 במבחן במתמטיקה, המדד הוא 75. יש לשים לב שאין מדובר על ציון גולמי אלא על מדד יחסי, כלומר משמעות המדד היא שבממוצע בכ-75% מבתי הספר קיבלו ציוני מקצוע שווים או נמוכים מאלו שהתקבלו באותו בית ספר.

בתיכונים שמתחילים מכיתה ט' ואילך, מדד מדלן מתבסס על בחינות הבגרות האחרונות שתוצאותיהן התפרסמו, משמע בגרויות 2016. המדד משוקלל על בסיס רמת ההישגים של התלמידים במקצועות החובה, אשר במרבית בתי הספר כוללים את מתמטיקה, אנגלית, ספרות, הבעה ולשון, היסטוריה, תנ"ך ואזרחות. המדד מחושב כשקלול המיקום היחסי (העשירון) של בית הספר במקצועות החובה, מוכפל ב-10. המשקל היחסי של כל בחינה היא כדלקמן: מתמטיקה 30%, אנגלית 20%, וכל אחת מ-5 הבחינות הנוספות היא 10% כל אחת. החישוב במקצועות מתמטיקה ואנגלית משקלל בונוסים עבור הנבחנים ב-4 וב-5 יחידות, על פי המקובל במוסדות להשכלה גבוהה. מדד בגרויות מחושב לתיכונים שבהם ניגשו (לפחות 11 תלמידים) לפחות ל 6 מקצועות חובה (או 5 בבתי ספר לא יהודים). לדוגמא, לבית ספר תיכון שדורג בעשירון 4 במתמטיקה, 5 באנגלית, 6 בספרות, 6 בהבעה ולשון, 5 בהיסטוריה, 4 בתנ"ך ו-7 באזרחות, המדד הוא 50. יש לשים לב שאין מדובר על ציון גולמי אלא על מדד יחסי, כלומר משמעות המדד היא שבממוצע בכ-50% מבתי הספר קיבלו ציוני מקצוע שווים או נמוכים מאלו שהתקבלו באותו בית הספר. נתונים נוספים אודות תיכונים, המופיעים תחת הקטגוריות "מקצועות מוגברים" ו-"הישגים חינוכיים" נלקחים מנתונים רשמיים של 2016, כפי שפרסם משרד החינוך.

בבתי ספר תיכוניים שכוללים את כיתות ח', יש גם ציוני בגרות וגם בחינות מיצ"ב. במקרים אלו מדד בית הספר משקף באופן שווה את הישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב ואת הישגי התלמידים בבגרויות, כלומר 50% לכל אחד.

מדד מדלן ליישוב הוא ממוצע משוקלל של מדדי בתי הספר שנמצאים באותה עיר, לפי מספר התלמידים בכל בית ספר.

נתוני האקלים הבית ספרי, המשקפים את תחושות התלמידים והמורים בבית הספר, לקוחים מתוך בחינות המיצ"ב האחרונות שנערכו בבית הספר. ההיגדים המופיעים בדף בית הספר במדלן הם מדגם בלבד מבין כלל ההיגדים המופיעים בשאלון המיצ"ב. ההיגדים באתר מדלן מופיעים על פי חלוקה לשלוש קטגוריות: "חסרונות בית הספר ביחס לממוצע הארצי", "יתרונות בית הספר ביחס לממוצע הארצי" ו"דירוגים דומים לממוצע בתי הספר בארץ". החלוקה לקטגוריות נעשית על פי חישוב סטיות תקן של כל היגד ביחס לממוצע הארצי של אותו היגד.

יובהר כי המדד מהווה אינדיקטור בלבד וכדי לקבל את התמונה המלאה על הישגי בית הספר יש לקרוא את דו"ח המיצ"ב הרשמי במלואו. מדד מדלן אינו מדד רשמי של משרד החינוך.

תוצאות בחינות המיצ"ב המוצגות באתר מבוססות על מערכת מידע בתי הספר של משרד החינוך.